Официален представител на Айкидо Кобаяши Доджо за България
начало sitemap

“Айки” не е техника, с която да се бориш и да побеждаваш врага. Това е Път /начин/ да се помириш със света и да изградиш с другите човешки същества едно семейство.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Айкидо - това е не съпротивление. Тъй като е не съпротивляващо се, то е винаги побеждаващо.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Истинското Будо е любов към закриляне /даване закрила/ на всички същества с дух на помирение. “Помирение” /да се постигне съгласие, сдобряване/, означава да позволиш на всеки един да осъществи своята мисия.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Аз бих искал разумните и фини по същността си хора да се вслушат в гласа на Айкидо. Не за да поправят другите, а за да изправят самите себе си - своя собствен ум /начин на мислене/. Това е Айкидо.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Тъй като “ай” /хармония/ е, също като “ай” /любов/, реших да нарека моето оригинално “будо” Айкидо, въпреки че думата “айки” е старинна. Думата, която е била използвана от воините в миналото е напълно различна от тази, която използувам аз.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Тайната на Айкидо лежи в хармонизирането на самия себе си с движението на света и в това да доведеш себе си до съгласие със самия свят. Този, който е постигнал тайната на Айкидо, има света в самия себе си и може да каже: „Аз съм светът”.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Тези, които имат склонност към размирици и създават конфликти, биха били победени още в самото начало.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Никога не съм бил побеждаван, колкото и бърза да е била атаката на врага. Но това е било не защото моята се е оказала по-бърза от тази на нападателя. Не е въпрос до скорост (бързината) в случая. Битката е свършвала още преди да започне.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Когато някой неприятел се опитва да се бие с мен, света в мен, той трябва да разбие (разруши) хармонията на света. Следователно в мига в който той взема решение да се сражава с мен, той вече е победен. Не съществува мярка за времето – бързо или бавно.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Тези, които не са съгласни с това, не биха могли да бъдат в хармония със света. Тяхното будо е будо на разрушението. Това не е съзидателно будо.

МОРИХЕЙ УЕШИБА

Николай Петков
София, ул. Коломан 1,
Спортен комплекс Славия,
зала по борба

карта

GSM: 0898 561 130

office@aikido-bg.org
Nikolay Petkov
Nikolay Petkov

 

Айкидо - път за самоусъвършенстване на личността

 

Учредяване на Айкидо клуб “Славия”

Летоброенето на Айкидо в „бялото” семейство започва от 1996 година, когато е регистриран Айкидо клуб Славия като сдружение с нестопанска цел, с президент Сенсей Николай Маринов Петков – тогава I Дан Айкикай. Клубът става пълноправен член на Обединен спортен клуб „Славия”, Българска Айкидо Асоциация (БАА) и Международната Айкидо асоциация (МАА). Истинската рождена дата на Айкидо клуб „Славия”, обаче е 1 март 1995 г., когато Николай Петков решава да създаде такъв клуб. Тренировките започват да се провеждат на спортен комплекс „Славия”, а  първите ученици са Камелия и Иван Терзиеви и техният син Димитър Терзиев. Постепенно към тях се присъединяват момчета и момичетата от квартала, а интересът към Айкидо става все по-голям.

Участие в първите международни семинари по Айкидо

През 1997 г. трениращите в Айкидо клуб „Славия” участват в първите семинари по Айкидо, ръководени от Шихан Фумио Тойода - VII Дан и Шихандай Джеймс Накаяма - V Дан. На тези семинари „белите” айкидоки защитават първите си степени по Айкидо. Клубът участва в първата си демонстрация в Зала - 2 на Националния дворец на културата (НДК).

Налагането на Айкидо клуб”Славия” като един от водещите клубове в България

Със своите постижения през 1998 г. Айкидо клуб „Славия” се налага като един от водещите клубове в България и взима участие в четири семинара. На 23. 08. 1998 г. президентът на МАА Шихан Фумио Тойода - VII Дан провежда семинар в залата на Айкидо клуб „Славия”. Той дава висока оценка за дейността на клуба и за високото техническо ниво на „белите” айкидоки. Вторият международен семинар се провежда под ръководството на Изпълнителния директор на Американската Айкидо асоциация Сенсей Кийт Мур - IV Дан. Другите два семинара са от програмата на Българска Айкидо асоциация. Айкидо клуб „Славия” участва в четири публични демонстрации в чест на Създателя на Айкидо Сенсей Морихей Уешиба. Демонстрациите се провеждат в Зала - 2 на НДК.

 

Научноизследователска дейност на Айкидо клуб „Славия”

Айкидо клуб „Славия” развива научно-изследователска дейност със специализанти от Национална спортна академия. С тях са проведени редица тестове и изследвания в областта на Айкидо. На 24. 07. 1998 г. в Зала - 10 на НДК клубът участва в първата международна конференция по Айкидо, на която са изнесени следните доклади: „Психо-физическа подготовка на бойното изкуство Айкидо” и „Психо-педагогически похвати и методи при провеждане на обучението по Айкидо” и „Социални фактори обуславящи необходимостта от изучаването на Айкидо в системата на училищата. През 1998г. президентът на Айкидо клуб Славия Николай Петков защитава - II Дан Айкикай.

 

Повишаване на техническото ниво на трениращите в Айкидо клуб „Славия”

През 1999 г. техническото ниво на занимаващите се с Айкидо се повишава, като се защитават все по-високи степени. Белите айкидоки участват във всички семинари, организирани от БАА и МАА под ръководството на вицепрезидента на МАА Сенсей Дейвид Милър - V Дан. На 10. 03. 1999 г., на втората научна конференция на тема „Научни основи на методиката за обучение по Айкидо”, президентът на Айкидо клуб „Славия” Сенсей Николай Петков - II Дан участва с доклад на тема  „Айкидо и мениджмънт”. От 4 - 9 септември 1999 г. Айкидо клуб Славия организира серия от публични демонстрации на международната изложба на спортни стоки от водещи фирми в зала „Фестивална”.

През 2000 г. „белите” айкидоки показват високо майсторско ниво и взимат участие в два международни семинара под ръководството на Шихан Фумио Тойода - VII Дан и Шихандай Андрю Сато - V Дан, както и в семинари проведени в България.

 

Създаването на специализирана детско-юношеска група по Айкидо

От 2001 г. е създадена специализирана детско юношеска група по Айкидо, която тренира по специална програма. Целта е да се научат децата на уважение към себе си и към своите приятели и родители, на самодисциплина и увереност. Когато са в училище да могат да се концентрират върху учебния процес, без да потискат емоциите си. През тази година Айкидо клуб „Славия” стартира своя страница с адрес: www.aikido-bg.org. През 2001 г. клубът участва в 3 международни и в два национални семинара.

Присъждане на името „Кейдокан” или „Школа на пътя на уважението”

На 20. 03. 2002 г. президентът на Айкидо клуб ‘Славия” Сенсей Николай Петков защитава - III Дан Айкикай. Под негово ръководство са проведени три семинара в София, Горна Оряховица и Плевен. На 28. 10. 2002 г. МАА издава сертификат на Айкидо клуб „Славия’ с име Кейдокан Доджо като се признава за официално за доджо  с добра репутация, в съгласие с политиката на МАА за обучение и тренировка в изкуството Айкидо, следвайки традицията на основателя О`Сенсей Морихей Уешиба . Името „Кейдокан” означава „Школа на пътя на уважението”. По покана на Айкидо клуб Славия на 31. 10. 2002 г. президентът на „Тойода център” Сенсей Блейн Фейн - III Дан провежда семинар с айкидоките на клуба. Айкидоките от клуба взеха участие и в международния семинар под ръководството на Андри Сато Сенсей - V Дан, който даде висока оценка за активното участие в семинара и високото техническо ниво на айкидоките от  Айкидо клуб „Славия”. Клубът взе участие в демонстрация съвместно с Шихандай Андрю Сато - V Дан.

Началото на Дан степените, защитавани от учениците на Айкидо клуб „Славия”

2003 г.  се оказа една много специална година за Айкидо клуб „Славия’, изпълнена с много успехи и постижения. На 20. 02. 2003 г. бе проведен семинар лично под ръководството на Шихан Язуо Кобаяши - VIII Дан, който е една от живите легенди на Айкидо и ученик на създателя на Айкидо О`Сенсей Морихей Уешиба.  Заедно с него в семинара участва и  Шихандай Анди Сато - V Дан – шеф инструктор на Международната Айкидо асоциация. На този международен Айкидо семинар Иван Динев защитава и първия за клуба - I Дан Айкикай.  Това е началото на Дан степените, защитавани от ученици на Айкидо клуб „Славия”. Малко по-късно през есента, от 07 - 09. 11. 2003 г. в София се проведе втория Международен семинар по Айкидо под ръководството на Шихандай Анди Сато – V Дан. На този семинар айкидоките от Айкидо клуб „Славия” Иван Богданов и Серафим Кръстев защитиха I Дан Айкикай. Така Айкидо клуб „Славия” завършва  2003 г. с трима айкидоки, носители на степен I Дан Айкикай. През годината Президента на Айкидо клуб „Славия” Николай Петков проведе вътрешни семинари и изпити за степен Кю в следните клубове: „Айкидо клуб Плевен” - Плевен, „Айкидо клуб Фуна” - София и „Айкидо клуб Горна” - Горна Оряховица.

Активно участие в международна и вътрешна семинарна дейност

През 2004 г. Айкидо клуб „Славия” продължава активното си участие  в международни и вътрешна семинарна дейност. През годината са проведени 2 вътрешни и 3 международни семинара под ръководството на Дерек Накагава - IV Дан и Джо Аншен - IV Дан (26 – 27. 05. 2004 г.) и  Шихан Язуо Кобаяши - VIII и Шихан Сато Сенсей - V (от 04 - 06. 06. 2004 г.). На 04. 07. 2004 г. президентът на Айкидо клуб „Славия” Николай Петков ръководи тренировки в семинар посветен на Шихан Фумио Тойода - VII Дан, президент на МАА. На 18. 09. 2004 г. айкидоките на клуба участваха в  семинар под ръководството на Стивън Сигал – VII Дан, проведен в София. Димитър Динев защитава І Дан Айкикай  пред Шихан Язуо Кобаяши - VIII Дан.

Участие в първия семинар за България на Шихан Кристиян Тесиер

През 2005 г. айкидоките на Айкидо клуб „Славия” взеха участие в 4 международни семинара и един вътрешен семинар. На 09 – 10. 07. 2005 г. айкидоките участваха в знаменателно събитие. За първи път в България бе проведен семинар под ръководството на Шихан Кристиян Тесиер - VII Дан в град Сливен.

Присъждане на  IV Дан Айкикай на Сенсей Николай Петков

2006 г. е поредната успешна година за Айкидо клуб „Славия”.  Клубът взе участие в 5 международни семинара и един вътрешен семинар. Семинарите се ръководеха от изтъкнати майстори като Сенсей Иля Солоницин - III Дан,Шихандай Хироши Таджири - V Дан, Сенсей Колиопоулос - V Дан, Шихан Сато Сенсей - VI Дан и Шихан Фужимото - VI Дан. На  28. 05. 2006 г. Президента на Айкидо клуб „Славия” Сенсей Николай Петков защити - IV Дан Айкикай.

Присъждане на нови Дан степени за учениците на Айкидо клуб „Славия”

Айкидоките през 2007 г.  взеха участие в зимният семинар „Кангейко” в София, под ръководството на Шихан Сува - VI Дан, както и в още 4 международни семинара. Семинарите се ръководеха от Сенсей Стивън Тойода - III Дан, Сенсей Грек Нобъл - IV Дан, Шихан Куантарана - VI Дан и Шихан Сато - VI Дан. През същата година Робер Николов и Александър Недеков защитават - I Дан Айкикай, а Иван Динев - II Дан Айкикай.

 

Новото начало - Айкидо клуб „Славия” става официален представител на Aikido Kobayashi Dojo - Япония за България

Две събития са с определящо значение за историята на Айкидо клуб „Славия” през 2008. 
Първото е свързано с честването на 95-тата годишнина на ОСК „Славия”. Така, в периода от 17 до 21. 03. 2008 г., по случай 95 години от основаването на ОСК „Славия”, Айкидо клуб „Славия” проведе публични тренировки и демонстрации, запознавайки широката публика с принципите и философията на Айкидо.

Второ, 2008 г. се явява като  преломна година за развитието на  Айкидо клуб „Славия”. Клубът става официален представител на Aikido Kobayashi Dojo - Япония за България. Aikido Kobayashi Dojo е създадено от Шихан Язуо Кобаяши - VIII Дан, ученик на създателя на Айкидо O`Сенсей Морихей Уешиба. От 14 - 16. 11. 2008 г. Айкидо клуб „Славия” организира 1-ви. Международен семинар по Айкидо под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан. Семинарът се проведе в залата на „Айкидо клуб Славия”. На този семинар Димитър Динев защити - II Дан Айкикай,  а Мария Стойчева и Иван Въжаров защитиха - I Дан Айкикай. Изпитът беше проведен от Николай Петков - IV Дан и Хироаки Кобаяши - VI Дан.

Участие в първата „Айкидо демонстрация на приятелството”

През 2009 г.  Айкидо клуб „Славия” организира 2-ри Международен семинар по Айкидо под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан. Айкидоките от клуба взеха участие в Международния семинар в Белград под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан. На семинара в София Иван Ночев защити - I Дан Айкикай. На 07. 11. 2009 г. клуба взе участие в първата „Айкидо демонстрация на приятелството” в зала Триадица в София.

Разширяване на международната дейност на Айкидо клуб „Славия”

От 23 - 25. 04. 2010 г. Айкидо клуб „Славия” организира 3-ти  Международен семинар по Айкидо под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши -VI Дан в София. На този семинар Васил Георгиев защити - I Дан Айкикай. Членовете на клуба взеха участие в още 6 семинара в Унгария, Сърбия и България под ръководството на Шихан Ширакава Катсутоши - VII Дан, Шихан на Йошиаки Йокота - VII Дан, Шихан Улф Линде - VI Дан, Шихан Урбан Алденклинт - VI Дан и Шихан Микеле Куаранта - VI Дан. На 06. 11. 2010 г. клуба участва във втората „Айкидо демонстрация на приятелството” в зала Триадица.

Айкидо клуб „Славия” организира два Международни семинара през 2011 г. в София под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан и Шихандай Шуничиро Коянаги - V Дан. Членовете на клуба взеха участие в още 7 семинара в България и чужбина под ръководството на Шихан Улф Линде - VI Дан, Шихан Неби Вурал - VII Дан, Шихан Етсуджи Хори - VII Дан, Шихан Таканори Курибаяши - VII Дан, Шихан Урбан Алденклинт - Шихан  VI Дан. На 05. 11. 2011 г. участие в станалата вече традиция трета „Айкидо демонстрация на приятелството” в зала Триадица в София.

Присъждане на V-ти Дан Айкикай на Президента на Айкидо клуб „Славия” Николай Петков за особени заслуги в развитието на Айкидо

Международната Айкидо организация - Айкикай на 09. 01. 2012 г. присъди  5-ти Дан Айкикай на Президента на Айкидо клуб „Славия” Николай Петков за особени заслуги в развитието на Айкидо. Айкидо клуб „Славия” организира Пети Международен Айкидо семинара през 2012 г. в София на 18 - 20. 05. 2012 г. под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан. На 20. 05. 2012 г. Мария Стойчева и Иван Въжаров защитиха - II Дан Айкикай. Димитър Динев защити III Дан Айкикай. От 11 - 15. 07. 2012 г. инструкторите от Айкидо клуб Славия Мария Стойчева  - II Дан, Димитър Динев - III Дан  и Николай Петков - V Дан взеха участие в провеждането на Летен лагер по Айкидо в град Априлци. Членовете на клуба взеха участие в още 5 семинара в България и чужбина под ръководството на Шихан Хироаки Кобаяши - VI Дан, Шихан Ширакава Катсутоши - VII Дан, Шихан Таканори Курибаяши - VII Дан, Шихан Урбан Алденклинт - Шихан - VI Дан. На 03. 11. 2012 г. Айкидо клуб „Славия” участва в четвъртата „Айкидо демонстрация на приятелството” в зала Триадица.

 

Честванията по случай 100 години от основаването на ОСК „Славия”

По случай 100 години от основаването на дружество „Славия”, Айкидо клуб „Славия” организира три семинара по Айкидо. Първият семинар ще се проведе от 11 до 16 март 2013 г. в залата по борба на спортен комплекс Славия, ул. Коломан № 1. Семинара ще бъде отворен за всеки, който иска да се запознае с техниките, принципите и философията на Айкидо. Двата Международни семинара ще се ръководят от Хироаки Кобаяши - Шихан VI Дан и Урбан Алденклинт - Шихан VI Дан. Трима от членовете на клуба се подготвят да защитят I Дан и двама за II Дан. 

 

 

 
ТРЕНИРОВКИ ЗА ГОЛЕМИ


понеделник - 20:00 - 21:30
сряда - 20:00 - 21:30
петък - 20:00 - 21:30

ТРЕНИРОВКИ ЗА ДЕЦА


вторник - 20:00 - 21:30
четвъртък - 20:00 - 21:30
събота -11:00 -12:30

ТРЕНИРОВКИ В СЪБОТА


събота - 8:30 - 10:30

СЕМИНАРИ


Айкидо клуб София
Димитриос Граматикопулос - 5 Дан

София, 9 - 10.03.2024

9-ти Детски семинар по Айкидо
С инструкторите на
Айкидо Кобаяши Доджо - България
Изпити за степен Кю за деца

София, 23.03.2024

Семинар по Кенджуцо
Христо Йорданов - 4 Дан Джодо

София, 17.04.2024

Международен семинар по Айкидо
Масуда Манабу- Шихан - 7 Дан

Белград ,10 - 12.05.2024

15-ти Международен семинар по Айкидо
Масуда Манабу- Шихан - 7 Дан

София, 17 - 19.05.2024

Изпити за степен Кю в
Айкидо Кобаяши Доджо - България

София, 31.05.2024

9-ти Национален фестивал
на бойните изкуства
Кацу Джин Кен
Костинброд, 2024

14-ти Семинар по Айкидо „Есен – 2024“
С инструкторите на Айкидо Кобаяши Доджо България

София, 25 - 27. 10.2024

10-ти Детски семинар по Айкидо
С инструкторите на
Айкидо Кобаяши Доджо - България
Изпити за степен Кю за деца

София, 23. 11. 2024

Изпити за степен Кю в
Айкидо Кобаяши Доджо - България

София, 11.12.2024

Коледна демонстрация на Айкидо Кобаяши Доджо България
София, 23.12.2024

Айкидо Кобаяши Доджо
Годишен график 2024

Айкидо Клуб Славия ® Всички права запазени © 2013
www.aikido-bg.org
office@aikido-bg.org